fbpx

Jak dosáhnout vytyčených cílů v online světě pomocí marketingové strategie

Pro někoho snadná věc pro jiného nepřekonatelná překážka v podnikání. Pokud nezvolíte správnou strategii, ztrácíte čas, peníze a často i potenciální zákazníky. V případě, že máte správně nastavenou strategii, neobejdete se bez marketingových nástrojů, jejichž hlavním úkolem je přivedení zákazníků do středobodu marketingové strategie, a to na vaši webovou stránku.  Výhoda webové stránky je, že ji máte plně pod kontrolou a nemusíme na ní čelit konkurenčnímu boji.

Při sestavování strategie se neobejdete bez analýzy aktuálního postavení na trhu.  Musíte brát v potaz dostupný rozpočet a naučit se s ním hospodařit efektivně.

Při stanovování marketingové strategie se nejprve zaměřte na 3 zásadní věci:

 • Brand – neboli značka, tzn. vše čím se na internetu prezentujete (web, grafická podoba i obsah).  Jedním ze základních stavebních kamenů je jeho aktivní budování.
 • SEO – neboli optimalizace nalezitelnosti na internetu. SEO dokáže optimalizovat náš web pro vyhledávače. Základem úspěchu na internetu je to, aby vás lidé našli. Jedná se o formu placené propagace.
 • Cílová skupina – musíte být schopen určit, kdo patří do vaší cílové skupiny a návazně na to uzpůsobit i prezentaci svého webu a brandu. Pokud nebudete své potencionální zákazníky znát, neotevřou se vám a své peníze utratí někde jinde.

Strategie má většinou dvě části – jednu analytickou a druhou plánovací. Ani v marketingové strategii tomu není jinak.

Ve fázi analytické posbíráte všechny potřebné údaje a informace o trhu, na kterém hodláte být konkurenceschopný. Tyto údaje nám pomůžou ve fází plánovací, při které si stanovíte konkrétní dosažitelné cíle a způsoby, jak jich dosáhnete.

Nelze přeskočit ani jednu fázi, proto je důležité analytickou přípravu nezanedbat!

V první fází se pokuste zanalyzovat:

 • Konkurenci – posuzujeme konkurenční webové prezentace – jejich obsah, design, optimalizaci pro vyhledávače, využití klíčových slov, reklamní aktivity a sociální sítě. Stanovit, kdo je naší konkurencí je první krok k úspěchu.
 • Webovou prezentaci – zaměřte se na technickou, obsahovou a designovou úroveň vašeho webu. Nezapomeňte na analýzu návštěvnosti a přístupnosti zákazníků na náš váš web.
 • SEO – jak už bylo zmíněno výše, zajímá nás jaké je postavení webu ve vyhledávačích a způsoby jak zlepšit aktuální pozice

Máme za sebou kontrolu všech údajů a informací a můžeme se přesunout do fáze plánovací.

První myšlenkou, kterou byste se měli zabývat je dosažitelnost vašich cílů. Nemalujte si vzdušné zámky! Pokud chcete realistické výsledky, vycházejte z výsledků analýzy konkurence, webové prezentace a SEO. Také je důležité si cíle jasně definovat a stanovit časový horizont, kdy chcete těchto cílů dosáhnout. Cíle si rozdělte na dílčí cíle, kterých jednodušeji dosáhnete a lépe se měří. Malé cíle vás povedou ke splnění těch velkých.

Zdroj: Freepik.com

Plánovací fáze by měla zahrnovat:

 • Stanovení jedinečných prodejních nabídek (USP) – čím se odlišíme od konkurence
 • Nástroje, které využijeme v online marketingu a pomohou nám splnit konkrétní cíle
 • Jak bude vypadat naše webová prezentace – požadavky na zlepšení vycházející z analytické části (k čemu web slouží, jak je vnímán, obsah, design,..)
 • Úspěšnost při dosahování cílů a její vyhodnocení – neustálá kontrola efektivnosti webu a dalších dílčích cílů
 • Plán reklamních kampaní – sestavení plánu SEM, který zvyšuje viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávačů pomocí optimalizace. Musíme stanovit kdy, kde a kolik financí investujeme do internetové reklamy.

Tým AZ TRADE AGENCY

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *